Finn´s hjemmeside - mit liv nu i 60 år

Jeg og min mor - foto fra 1953

Jeg forrest til venstre fotograferet af en kanonfotograf der kom forbi på Risdalsvej i Viby ca. 1958

Mor og far ved Annie´s barnedåb i 1960

Mor og Fars bryllupsfoto 24. april 1954

Mor fotograferes hos Anne og Gerlak på ejendommen i Olling ca. 1961 - sammen med Elsebeth og Annie

Bygaden i Lystrup midt i 60erne

Foto taget til Kims barnedåb 1963. Fra venstre: Ole, Inge-Lise, Vibeke, Judith, Elsebeth, Finn, Alex og Annie

Bygaden i Lystrup midt i 60erne

Mit barndomshjem i Lystrup ca. 1965

Elsebeth, Vibeke, Far, og jeg - forrest Kim og Annie ca. 1967

Skolefoto fra ca. 1967 - og vores hus i Lystrup ca. samme årstal

Thomas, Anny og far på campingpladsen i Udbyhøj 2010

Min arbejdsplads igennem de sidste 35 år - foto taget i Arriva bus 2009

Foto af mig taget på udflugt til England ca. 2000

Foto af mig fra 1980 - bader med Elsebeth´s datter Mona på ferie på Bornholm

Fars båd ved campingpladsen ved Udbyhøj - Randers fjord

Søren sammen med sin kære oldemor i Karby på Mors

Søren med Bingo på i hans barndomshjem på Vestre Tingskovvej i Tranbjerg da han var ca. 12 år

Søren som løber i Århus 1900

Søren 2011 - Som personlig træner hos SATS Århus

Søren og hans mor Lone

Thomas da Søren blev student

En tidlig morgen på Kystruten ved Ajstrup Strand i skønt sommervejr juni 2011

Far på hans 80 års fødselsdag sammen med børnebørn og oldebørn.

Far sammen med hans 6 børn, 13 ud af 16 børnebørn og 6 oldebørn på hans 80 års fødselsdag 19. februar 2012.

Morgenkaffe til kollegaer på min 60 års dag - 2 fra delvagtholdet er klar

Mange kollegaer mødt frem - mon der overhovedet kører busser på gaden?

Læg mærke til "udsmykningen" på bagvæggen. Partiet trænger til en håndsrækning så vælgertilsllutningen igen kan komme op på ca. 30 % - jeg gør hvad jeg kan, sammen med Stauning.

Værkstedet kom også på banen - med en flot flaske Whisky - takker

Efter morgenkaffen med kollegaer afsted med Far og Anny og Thomas (fotograf hele dagen) til Hvidsten Kro - vi ankom med en buschaufførs præsion kl. 12.59 - bordet var bestilt til kl. 13.00.

Hvad er så lige planen med min hjemmeside. Jo jeg har i mit indre planlagt, at den skal omhandle mit liv både som privatpersonen Finn og mit arbejdsliv.

Jeg blev født på fødselsanstalten Jylland i Aarhus, den 27. marts 1953 - samme dag som hele danmarks befolkning skulle tage stilling til, om Margrethe kunne blive dronning i Danmark og man tog også denne dag stilling til afskaffelsen af Landstinget (der var på tidspunkt 2 kamre. Folketinget hvortil alle kunne stille op og Landstinget hvor kun de store skatteydere og folk med formue kunne vælges - altså de mest borgerlige i DK)

Det blev en god dag  - Margrethe kunne blive dronning og Landstinget blev afskaffet og jeg blev født - kort forinden var Stalin død, så endnu en god grund til at komme til verden. 

60 år er nu gået, og jeg kan vel konkludere, at vi lever i en bedre verden - selvom den langt fra er hvad jeg vil kalde et idealsamfund.
Vi er midt i en verdensomspændende finanskrise skabt af grådighed af diverse banker, kapitalfonde osv. og hele verdens befolkning må lide under dette. jeg kan kun se, at når vi nu har demokratiske valgte regeringer i hele vesten, så må de samme regeringer også på et overordnet plan kunne styre kapitalisternes gøren og laden - ellers er regeringerne jo kun marionetter for disse. 

Fred i verden får vi aldrig. USA og deres allierede sætter gang i alverdens krige, Iran, Irak, hele det nordlige Afrika og nu Syrien - de kaldes borgerkrige men er godt opmuntret og helt sikkert støttet af både CIA  og andre med både våben og ikke mindst penge. hvad får vi så ud af det - jo såment skiftes en diktator ud og der bliver såkaldte demokratiske valgte regeringer bestående af ekstremister - men støttet og styret af vesten -indtil videre. Befolkningerne disse steder oplever ikke fremgang og demokrati, men  tværtimod ren kaos og tilbagegang. 

Iran er det bedst tænkelige eksempel, før Shahen var der en folkevalgt regering som smed Briterne på porten, da de havde sat sig på hele olien. CIA bestak og arrangerede demonstrationer og til sidst væltede den lovligt og demokratisk valgte regering under dække af at den bestod af kommunister, og Shahen af Persien blev indsat som marionet styret af USA og alle modstandere blev myrdet. Det fik for efterhånden en del år siden Iranerne til at smide Shahen på porten og alt hvad der bare lignede noget amerikansk blev bandlyst,  da man havde oplevet undertrykkelsen. hvad fik vi så - jo et ekstremt præstestyre - pga. vestens eget magtbegær. 

Blev vi så klogere på de 60 år jeg har levet - næh verden og menneskers magtbegær vil for evigt bestå som det altid har gjort nu i årtusinder. Demokrati kan ikke etableres med magt,  men skabes af et lands egen befolkning igennem århundreder uden indblanding udefra.

Nå hjem igen til mit liv - og mine oplevelser i et lille  
kongedømme, som kaldes Danmark hvor vi har en demokratisk valgt regering. Valgt af en befolkning som i og for sig ikke gider sætte sig ind i andet end deres facebook, iPhone og som på ingen måde er politisk bevidste - nå måske lidt generaliserende, men ikke helt løgn.    


God læselyst - pas på hinanden og vær altid hinandens støtter.  
Finn Fruerlund