Finn´s hjemmeside - mit liv nu i 60 år

Hvad er så lige planen med min hjemmeside. Jo jeg har i mit indre planlagt, at den skal omhandle mit liv både som privatpersonen Finn og mit arbejdsliv.

Jeg blev født på fødselsanstalten Jylland i Aarhus, den 27. marts 1953 - samme dag som hele danmarks befolkning skulle tage stilling til, om Margrethe kunne blive dronning i Danmark og man tog også denne dag stilling til afskaffelsen af Landstinget (der var på tidspunkt 2 kamre. Folketinget hvortil alle kunne stille op og Landstinget hvor kun de store skatteydere og folk med formue kunne vælges - altså de mest borgerlige i DK)

Det blev en god dag  - Margrethe kunne blive dronning og Landstinget blev afskaffet og jeg blev født - kort forinden var Stalin død, så endnu en god grund til at komme til verden. 

60 år er nu gået, og jeg kan vel konkludere, at vi lever i en bedre verden - selvom den langt fra er hvad jeg vil kalde et idealsamfund.
Vi er midt i en verdensomspændende finanskrise skabt af grådighed af diverse banker, kapitalfonde osv. og hele verdens befolkning må lide under dette. jeg kan kun se, at når vi nu har demokratiske valgte regeringer i hele vesten, så må de samme regeringer også på et overordnet plan kunne styre kapitalisternes gøren og laden - ellers er regeringerne jo kun marionetter for disse. 

Fred i verden får vi aldrig. USA og deres allierede sætter gang i alverdens krige, Iran, Irak, hele det nordlige Afrika og nu Syrien - de kaldes borgerkrige men er godt opmuntret og helt sikkert støttet af både CIA  og andre med både våben og ikke mindst penge. hvad får vi så ud af det - jo såment skiftes en diktator ud og der bliver såkaldte demokratiske valgte regeringer bestående af ekstremister - men støttet og styret af vesten -indtil videre. Befolkningerne disse steder oplever ikke fremgang og demokrati, men  tværtimod ren kaos og tilbagegang. 

Iran er det bedst tænkelige eksempel, før Shahen var der en folkevalgt regering som smed Briterne på porten, da de havde sat sig på hele olien. CIA bestak og arrangerede demonstrationer og til sidst væltede den lovligt og demokratisk valgte regering under dække af at den bestod af kommunister, og Shahen af Persien blev indsat som marionet styret af USA og alle modstandere blev myrdet. Det fik for efterhånden en del år siden Iranerne til at smide Shahen på porten og alt hvad der bare lignede noget amerikansk blev bandlyst,  da man havde oplevet undertrykkelsen. hvad fik vi så - jo et ekstremt præstestyre - pga. vestens eget magtbegær. 

Blev vi så klogere på de 60 år jeg har levet - næh verden og menneskers magtbegær vil for evigt bestå som det altid har gjort nu i årtusinder. Demokrati kan ikke etableres med magt,  men skabes af et lands egen befolkning igennem århundreder uden indblanding udefra.

Nå hjem igen til mit liv - og mine oplevelser i et lille  
kongedømme, som kaldes Danmark hvor vi har en demokratisk valgt regering. Valgt af en befolkning som i og for sig ikke gider sætte sig ind i andet end deres facebook, iPhone og som på ingen måde er politisk bevidste - nå måske lidt generaliserende, men ikke helt løgn.    


God læselyst - pas på hinanden og vær altid hinandens støtter.  
Finn Fruerlund