Et historisk tilbageblik over min fars familie tilbage i tiden

 

Slægtshistorie Far´s familie.

Min far´s barndomshjem var Risdalsvej 5, i Viby. Huset blev bygget i 1932 – samme år som far blev født – i starten boede familien i udhuset mens resten af huset blev færdigbygget (huset blev bygget op omkring et sommenhus som stod på grunden, dette blev nedbrækket da ydermure og tag var færdiggjort)

Huset blev solgt i 1938 p.g.a. økonomi, Først boede de til leje på hjørnet af Colbjørnsensvej og Holme Ringvej i Viby, senere flyttede familien til hus på Højdevej for enden af Risdalsvej, men huset Risdalsvej 5 blev købt tilbage i 1944, da ejeren måtte sælge pga økonomiske problemer - samtidig blev grund nedenfor mod Bernstorffsvej købt og igen solgt fra som selvstændig byggegrund i 1944 til murermester Knud Jørgensen i Viby, som byggede hus på grunden. Farfar solgte huset på Risdalsvej sidst i 60erne og flyttede i nogle få år til en lejlighed i Thunøgade i Aarhus, hvor jeg besøgte ham en del, og senere kom han på Stautrup Hvilehjem indtil han døde.

Farfar:

 • Magnus Christensen, født i Ormslev 2. april 1899, død 18. november 1975 og bisat i Viby Kirke, forældre Dorthea Christensen født i Vitten ved Hinnerup 1872, hendes forældre var Jens Pedersen og Anne Jensen, Dorthea blev gift med statshusmand Jens Kristensen og de boede først i Ormslev by og senere i en lille landejendom på Rismosevej mellem Ormslev og Kolt. Jens Kristensen døde i 1939 – alder vides ikke - Dorthe Kristensen boede i mange år på Stautrup Hvilehjem, og hun blev 101 år, og oplevede at hendes søn – min farfar også boede på samme hvilehjem inden hun døde i 1973.
 • Søskende: Asger, født i 1908 som overtog sine forældres hus mellem Ormslev og Kolt (Rismosevej) og blev gift med Marie, En søster Mine, født 1894 som blev gift Jacobsen og flyttede til Hørning og var gårdmand. Efter salget af gården flyttede Mine i et hus på Stationsvej i Hørning By.

Farfar blev i fyrrerne udsat for en arbejdsulykke, da han arbejde for Viby Kommune som arbejdsmand i forbindelse med kloakering ved Alderslyst, en sammenstyrtningsulykke som kostede ham førligheden på det ene ben, så han resten af sine dage havde et åbent skinnebenssår, og fik en form for invalidepension, en erstatning for arbejdsulykken fik han aldrig. Min farfar havde lidt arbejde hos nogle lokale gartnere, som han kunne klare med sit dårlige ben

 

Farmor:

 • Mette Cristence  Madsen, født 11. september 1894 – død 25. februar 1961 og bisat i Viby Kirke.
 • Hendes forældre Marius Madsen, født 9. september 1866 og Karen – født Bech født i 1871, boede i Røved mellem Spørring og Mejlby, indtil de flyttede til Kroghsgade i Århus . Marius Madsens forældre var Christen Madsen og Mette Marie Pedersdatter og de blev gift i Ødum Kirke ved Spørring den 24. november 1857.
 • Søskende en bror Kristjan Gerhard Madsen, født 8. juni 1890 og 2 søstre Gjertrud Katrine Madsen født 2. juni 1897 og Helga Madsen, som flyttede til Sverige /Rydebryk sammen med deres datter og svigersøn (Inger og Erik ) Erik var under besættelsen med i den danske modstandsbevægelse. Min fars kusine Inger og Erik mødte vi tilfældigvis midt i 1960erne, da far og mor hjalp farfar med at ordne haven på Risdalsvej, derefter kom både de og vi en del sammen og vi var derfor tit i Rydabrük i Sverige. Ingers mor Helga lignede til forveksling sin søster Mette (min farmor) hvilket var lidt chokerende de første gange vi sås.
 • Gjertrud døde umiddelbart efter hun havde født en datter Thora, som opvoksede hos sine morforældre, hun blev senere gift og fik efternavnet Balle
 • Kristjan Madsen var jernbanemand og under besættelsen var han modstandsmand og med til at sprænge jernbanen ved Hørning, hvorefter han flygtede på cykel hjem til min fars forældre på Risdalsvej indtil faren var drevet over.
 • Farmor og farfar blev gift i Sct. Pauls Kirke i Århus den 15. december 1918, da de på dette tidspunkt boede på Frederiks Alle 168 i Århus og frem til de byggede huset på Risdalsvej 5, Viby Mark, som det hed dengang.

 

Fars søskende:

 • Yrsa Lizzie Kristensen, født 15. marts 1922, døbt i Sct. Pauls Kirke i Århus og gift med Orla Knudsen. Havde en overgang grønthandel i Højbjerg inden de først i 60 erne flyttede til Hvidovre hvor Orla var mælkehandler, de fik ingen børn, de ligger begge begravet på Tilst Kirkegård i de ukendtes grav. Da jeg var soldat i Avedøre i 1973 besøgte jeg Yrsa en del – Orla var på det tidspunkt død.

 

 • Bessy Maren Bech Kristensen, født 17. juli 1924, døbt i Sct. Pauls Kirke i Århus – død 26. september 2007 og bisat på de ukendtes gravsted på Voldby Kirkegård . Gift med Tage Kristensen – død 5. januar 2012 og bisat på de ukendtes gravsted i Voldby Kirkegård 89 år gammel, søn af pottemageren i Mundelstrup St. de boede lige ovenfor Tages forældre i et selvbygget træhus som senere blev renoveret. Materialerne til huset kom fra kolonihavehuse på Langenæs, som blev nedrevet i slutningen af 50erne, da der blev bygget boligblokke på Langenæs fra Nordborggade til Kirkedammen. Deres hus blev nedrevet i forbindelse med den store forureningssag omkring den tidligere gødningsfabrik som havde været på grunden længe før de flyttede derud, men alt jord i hele området skulle opgraves og fjernes og da deres hus lå på opfyldt forureningsjord, så blev deres hus opkøbt og nedrevet, og de boede derefter i Voldby.

 

Børn Gurli født 9. juli 1947, Ole født 18. juli 1950 – død 11. marts 2001, Alex 21. januar 1954, Judith 20. april 1957, Heine 29. august1963.

 

 • Betto Marcus Bech Kristensen født 9. marts 1926, døbt i Sct. Pauls Kirke, Århus. – Sct. Lukas Kirke blev indviet 15. marts 1926 og den blev efterfølgende deres sognekirke, da de boede på Frederiks Alle 168 i Århus. gift i 1950 med Marie Pedersen født i 1929, datter af mølleren på Møllebakken i Hasselager hvoraf hun var ud af en søskende flok på 10. Købte hus på Buggesgårdsvej i Kolt i midten af 50 erne, da Kolt kun var landsby.. Betto arbejde en del år hos Bosch i Risskov, var en overgang sodavandsmand for Frem og kørte rundt og solgte sodavand, sluttede sin arbejdskarriere som bud for Åbyhøj apotek. Betto døde i 1987 efter længere tids sygdom.  Marie død 14. marts 2006. Far fortalte til Maries begravelse 17. marts at det var præcis på nær 14 dage 60 år siden han blev konfirmeret i Kolt Kirke 31. marts 1946 – grunden til han blev konfirmeret der var at præsten i Viby kirke blev afskediget og efterfølgende fik embede i Kolt Kirke – alle konfirmander flyttede derfor med til Kolt, da de nægtede at blive konfirmeret af den nyansatte præst i Viby Kirke – det må da siges at være opbakning til den præst.

 

Børn Ingelise født 17. februar1953, bor i dag i Kolt og arbejdede i fleksjob på Plejehjemmet Caritas i Skejby indtil hun gik på pension foråret 2018. og Thea født 20. maj 1963, bor ligeledes i Kolt på Buggegårdsvej nedenfor hendes barndomshjem og arbejder som postbud i Hasselager/Kolt området.

 

 • Britta Gertrud Kristensen født 26. april 1930 Lille Ravnsbjerg , døbt i Sct. Lukas Kirke Århus. Død 3. september 2012 og bisat på Tilst Kirkegård i de ukendtes gravsted. gift med Vagn Ambrosius Kristensen, født 10. oktober 1926, gift 29. november 1958 på Århus Rådhus, bror til Bessy´s mand Tage byggede hus på Havkærvej i Tilst, for øvrigt også opbygget med træmaterialer fra tidligere kolonihavehus fra Langenæs. Vagn var i sine unge år ansat ved Viemose drivhuse som drivhusbygger, og senere hos Bjørnholdt i Brabrand som svejser.

 

Børn Joan 17. februar1955, Bjarne 8. juni 1959, Linda 1963.

 

 • Far Walther Bech Christensen, 19. februar 1932, døbt I Viby Kirke den 5. Juni 1932, og faddere var agent Marius Madsen, Kroghsgade 11, Århus – min oldefar og fabrikarbejderske Emma Christiansen, Lille Ravnsbjerg i Viby samt forældrene som der står i Kirkebogen. Gift med Gudrun Rigmor Fruerlund, født den 9. april 1934 døbt og konfirmeret i Assing Kirke, gift 24. april 1954 – Gudrun død 21. april 1995 bisat fra Ølst Kirke. Far døde den 24. november 2019 efter kort tids sygdom.

 

Efter skoletid i Viby var han til dels mælkedreng som 8 årig – det var dengang man købte mælk fra mælkejungen og fik det på kander, senere buddreng hos en købmand i Viby, som lå på den modsatte side af jernbanen nær Viby st., Købmanden var enkefrue, så far passede både butik, fyldte op og kørte ud med varer  - han var da 10 år, og det var jo under krigen og der var en del tyske soldater på den nærtliggende jernbane – da var der jo ikke bygget huse på Bernstoffsvej og over  mod jernbanen, men som far fortalte så var det jo kun næsten store tyske drenge der gik der. Efter konfirmationen i 1946 kom han ud, at tjene på landet i Lemming By og et år senere hos gårdmand Karl Fredenslund i Lemming – hvor fars bror Betto også havde tjent. Senere gik far i lære som møbelsnedker i Mejlgade i Århus, og om aftenen var der undervisning på Teknisk Skole i Nørre Alle i Århus – så turen til Århus fra Viby foregik tit 2 gange om dagen på cykel.

 Han blev i 1954 gift med Gudrun – og de boede de første år sammen med farfar og farmor på Risdalsvej 5 – far byggede kvist på huset og indrettede en lille lejlighed på 1. sal. I 1958 flyttede familien til Lystrup, hvor han havde købt en lille landbrugsejendom, som dog i 1963 blev udstykket til Industrigrunde, han arbejdede på det tidspunkt som tømrer i Lystrup, som på det tidspunkt var i rivende udvikling. I 1970 flyttede familien for en kort periode tilbage til Viby indtil de i 1971 flyttede til Askildrup ved Randers hvor de købte en landejendom, Walther skiftede på det tidspunkt job, og blev mælkeforhandler ved Centralmejeriet i Randers et job som passede fint med jobbet som landmand. Walther havde i de sidste år inden han solgte ejendommen i Askildrup holdt loppemarked på ejendommen hvilket blev en stor hobby for ham, Walther havde desværre den store sorg at miste sin kone/min mor Gudrun i 1995, men levede sammen med Anny i  22 år (2019), som var ham en utrolig god samlever. De flyttede i ældrebolig pr. 1. februar 2019, da de efterhånden havde behov for en del hjælp og er ret gangbeværede - alderen har efterhånden sat sine spor, og som far sagde så er det slet ikke spor sjovt længere. Far døde den 24. november 2019, som den sidste af sine søskende og blev bisat den 29. november fra Dronningborg Kirke - urnen er nedsat på de anonymes kirkegård i Kristrup  

I sin fritid blev det af flere omgange til en del campingture, igennem en del år var han sammen med Anny fastligger på campingpladsen i Udbyhøj, hvorfra han også fiskede en del. På deres gamle dage nyder de deres lejlighed i Kristrup.

 Walther har altid været meget diskussionslysten, og til tider går bølgerne ret højt, da Walther ikke var den mand der sådan lige giver op i en diskussion.

 

Børn: Finn 27. marts 1953, Elsebeth 19. januar 1955, Vibeke 22. marts 1956, Annie 2. juni 1960, Kim 21. marts 1963, Gitte 7. august 1971.

 

 • Hardy Bech Christensen, født 19. marts 1937, døbt i Viby Kirke – død 17. november 2007 i Plejeboligerne i Vejlby uden kontakt til familien. Hardy var ugift, men var en kort periode gift med Åse, og de boede i Sjællandsgade i Århus, hvor de i en periode havde kiosk på hjørnet af Hjelmensgade og Sjællandsgade, hvorefter de flyttede til Langelandsgade, senere boede Hardy i Brobjergparken i Egå. Hardy var i sine unge år lastbilchauffør og derefter ansat ved Århus Stevedore som havnearbejder. I sine yngre dage kom han tit på Væddeløbsbanen i Århus.