Et tilbageblik over slægtens historie


Min mormor Elisabeth Kristine Fruerlund (født Petersen) blev født 9. november 1900 sydøst for Kolding, Vonsild mark og sogn, Kolding Herred.

Hendes far var arbejdsmand August Adolf Vilhelm Petersen født den 11. juni 1876 i Segeberg, Holsten, ved giftemålet opholdt han sig i Stubdrup mark i Harte sogn.

og hustru Katrine (født Hansen) i Bække Sogn 1. april 1874. ved giftemålet opholdt hun sig også i Stubdrup mark

Hendes forældre blev viet i Harte Kirke den 28. december 1898 – link til sognet med masser af foto fra nu og dengang: http://hartekirke.dk/

Hendes bedsteforældre på moderens side var arbejdsmand Søren Hansen som tjener i Lejrskov sogn og hustru Mette Christine født Pedersen.

Hendes bedsteforældre på faderes side var Ølbrygger Jens Petersen af Segeberg og Ebeling Petersen. Eling Petersen boede Rosenlund, Apelhult, Wireslar Sogn Kronobergatan i Sverige.

Min mormor Elisabeth Fruerlund får senere en halv søster som hed Oline - hendes far var svensker og er ikke en person som vi har hørt meget om. Oline bliver som voksen gift med Aage og de bosætter sig i Vor Frue syd for Roskilde. Hvad der skete omkring hendes biologiske far står uvist for mig.

Mormor kom som ung pige i huset som husbestyrerinde hos min morfar Jens Peter Fruerlund (født 16. juni 1873), som dengang havde en lille landejendom ved Resenbro - Bedstemor og bedstefar boede der indtil de flyttede til Kibæk. Adressen er: Sensommervej 92, Resenbro, matr. nr. 3bk Hårup By, Linå. Morfar var blevet alene med 4 børn (Alfred, Niels, Astrid og Else), efter hans første hustru‘s dødsfald.

Jens Peter Nielsen som han hed frem til han tog navneforandring den 23. december 1905 var født i Svostrup mellem Resenbro og Gjern. 

Navnet Fruerlund stammer fra 2 gårde i Selkær v/Vinderslev nær Kjellerup. Navnet opstod da de 2 nabogårdmænd skulle deltage i krigen (1864), Fruerne skulle passe de 4 gårde i området medens mændene var indkaldt til krigstjeneste. Derved opstod navnet ”Fruerlund” da det var fruerne i lunden der klarede driften. De 4 gårde fik efterfølgende navnet Fruerlund – den største kom til at hedde Fruerlund og de øvrige 3 fik navnet FruerlundKær osv., gårdene består stadigvæk her i 2018 og ligger på Fruerlundvej.

De 2 af bygningerne er de oprindelige fra da vores morfar Jens Peder Fruerlund arbejdede der som herskabskusk.

Gården er i dag en kvæggård med ca. 400 stk. malkekvæg.

Hans forældre var husmand Niels Nielsen og hustru Ane født Mikkelsen af Dalsgaard, hans mor var 40 år da hun fik Jens Peter.  

Min mormor Elisabeth blev åbenbart forelsket i Jens Peder Fruerlund, og de blev gift i Linå Kirke 19. juni 1922 og købte en landejendom  i Kibæk ved Herning - Ejendommen lå ude i Kibæk mose på vej mod Fjelstervang og det var meget fattige kår dengang.

Morfar og mormor fik 7 børn:
Anna født 5. september 1922. boede som voksen i Vanløse og døde i august 2009
Harry født 14. juni 1927, boede som voksen i sverige- Høganæs
Dagmar 19. august 1928 - boede i Kibæk frem til sin død august 2017 - ligger begravet på Assing Kirkegård. 
Margrethe 14. april 1931, boede sine sidste år i Ringsted har tidligere boet nær Roskilde - Hvedstrup, døde i 2013.
Gudrun 9. april 1934 - min mor blev gift med min far i 1954 og boede hele min barndom i Lystrup hvorefter de flyttede til Randers - Askildrup. Mor døde i 1995
Betty født 9. maj 1939 og bor i Vanløse
Jens Peter født 1. oktober 1945 - blev døbt samme dag som hans far blev begravet. Døde desværre i en ung alder af kræft 5. april 1977, og ligger begravet på Karlslunde Kirkegård.

Som mormor fortalte engang, så kunne der have været en del flere børn (7 som døde inden de blev 1 år) - hvilket ikke var usædvanligt dengang - men alligevel underligt den måde hun tacklede det på - det virkede på hende næsten naturligt at ikke alle overlevede.

Da min morfar døde den 17. oktober 1945 stod min mormor alene tilbage med 7 børn hvoraf kun de 3 var flyttet hjemmefra - nemlig Anna, Harry og Dagmar. Harry som var ældste søn hjalp min mormor meget - men livet i Kibæk mose var ikke let og penge var der så godt som ingen af. Den gl. landejendom var piv utæt og som min mors senere plejeforældre fortalte, så kom han (Gerlach) derud hvor alle lå syge og der var intet spiseligt i huset - hvilket var forfærdeligt. Gerlach tog ned til sognerådsformanden og bankede i bordet og forlangte der blev bragt købmandsvarer derud. Umiddelbart efter kom min mor Gudrun ud til Anne og Gerlach som pige i huset eller rette i pleje hos dem - uden betaling.

Efter en kort årrække overtog min moster Dagmar sammen med hendes daværende mand ejendommen i Kibæk Mose og min mormor fik først husbestyrerjob hos en blind mand i Vindum ved Tange sø. da var kun min morbror Jens Peter hjemme resten var ude at tjene på landet eller blevet gift.
Opholdet i Vindum varede kun kort og mormor flyttede til godset Hessel ved Grenå hvor hun gjorde rent på godset. Hun boede lige overfor godset i den tidligere smedie sammen med sønnen Jens Peter.

Godsejeren var god ved min mormor og hun havde mange gode år der, selvom pladsen var trang, der var kun en lille stue og en meget lille soveplads, samt køkken med spisekammer. Vand hentede hun ovre på godset på den anden side af landevejen (Grenå -Århus landevejen), godset leverede kløvet træ til kakkelovnen og et par gange om året blev der leveret kød. bedstemor boede der indtil hun fik en ny flot lejlighed i en ny bebyggelse i Fuglsang nær Hessel - Hessel er i dag fodboldskole og smedien er desværre nedrevet.


Senere blev mormor lidt dement og min mor og far ønskede hun var tættere på dem og hun flyttede derfor til Kristrup ved Randers.
Da hun ikke længere magtede at bo alene i lejligheden flyttede mormor hjem til mine forældre hvor hun havde sin egen lille stue og soveværelse indtil hun døde 28. oktober 1983. Hun blev begravet på Assing Kirkegård ved Kibæk samme sted som hendes mand blev begravet i 1945.