Sveriges hovedstad

Stockholm.

Sveriges hovedstad, tilnavn Nordens Venedig, 1,37 mio. indbyggere i det sammenhængende byområde. 

Storbyområdet kaldet Storstockholm som også er identisk med Stockholms län har 2,1 mio indbyggere.

Landhævningen efter sidste istid indbød til forsøg på at kontrollere søfarten; ca. 1010 byggedes en pælespærring i et af sejlløbene ind til Mälaren, den senere Norrström, men fra denne periode er der ikke spor af bebyggelse. 

Under Birger Jarl, som regnes for Stockholms grundlægger, opførtes i 1250 en borg på en holm i Norrström, Helgeandsholmen (efter det helligåndshus, som blev bygget her ca. 1320). Over for borgen opførte Birger Jarl på Stadsholmen et kastel, Tre kronor, som blev kernen i det senere Stockholms slott. 

Byen voksede hurtigt og var allerede før 1300 Sveriges folkerigeste. Den tidligste bosættelse, hvori tyske hanseatiske købmænd udgjorde en væsentlig del af befolkningen, fik en bymur med tre byporte; til forskel fra i alle andre svenske byer var husene fra første færd bygget i sten og mursten. 

Omkring midten af 1300-t., da Magnus Erikssons Bylov blev udfærdiget, var Stockholm med sit tyske og nordiske borgerskab blevet nøglen til Sveriges økonomi, særlig i kraft af jerneksporten fra havne ved Mälaren.

Danmarks Margrete 1. belejrede byen fra 1388; året efter blev Sveriges konge, Albrecht af Mecklenburg, taget til fange. Han blev løsladt i 1396; da han i 1398 endnu ikke havde betalt den lovede løsesum, overtog Margrete i stedet Stockholm. En ny bymur blev bygget, og bosættelsen på Stadsholmen voksede.

Kontrollen med Stockholm blev afgørende for de danske konger i unionspolitikken. Det lykkedes dog i strid med unionsaftalerne for Karl 8. Knutsson at blive valgt til svensk konge i Stockholm 1448. Christian 1. forsøgte efter Karl Knutssons død at generobre Sverige, men led nederlag ved Brunkeberg på Norrmalm i 1471. I 1497 lykkedes det dog for kong Hans at blive kronet som svensk konge i Storkyrkan. 

Allerede 1501-02 mistede han atter Stockholm og Sverige. Christian 2. generobrede Sverige. Efter sin kroning i Storkyrkan i 1520 dømte han mere end 80 svenske politikere til døden for kætteri; de blev henrettet på Stortorget i Det Stockholmske Blodbad.

Siden Gustav 1. Vasa i 1523 blev svensk konge, har Stockholm været Sveriges hovedstad. 

Byen blev snart centrum for flåden og for den svenske administration; den voksede ud over Stadsholmen til Norrmalm i nord og til Åsön i syd, som fik navnet Södermalm; fra 1630'erne blev begge byplanreguleret. Byvæksten tog atter til i 1800-t., og omkring 1900 var Stockholm Sveriges førende industriby.

Seneste kommentarer

08.05 | 14:24

En smuk mølle

14.03 | 15:13

Mon opskriften på Bager Hougaards studenterbrød stadig findes. Det var dem med hvid glasur.

24.02 | 00:55

Mine forældre, Grethe og George Skærbæk, drev købmandsforretning på Stationsvej 1961-1971. Det var en dejlig tid, hvor alle kendte alle, stort set

09.12 | 18:28

Jeg er blot nysgerrig. - Hvor boede smeden "Danielsen" i Ingerslev?
Eksisterer hans hus endnu?

Del siden